trang-trong.jpg
Logotudu.jpg
Thông báo mở lớp Phá thai nội khoa/Tư vấn phá thai nội khoa.

Nhằm đáp ứng nhu cầu cập nhật kiến thức trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoặc hóa gia đình, bệnh viện Từ Dũ tiến hành mở lớp:

PHÁ THAI NỘI KHOA/TƯ VẤN PHÁ THAI NỘI KHOA

Logotudu.jpg
Thông báo mở lớp tập huấn Cấy và rút que tránh thai Implanon.

Nhằm đáp ứng nhu cầu cập nhật kiến thức trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoặc hóa gia đình, bệnh viện Từ Dũ tiến hành mở lớp: TẬP HUẤN CẤY VÀ RÚT QUE TRÁNH THAI IMPLANON

LogoBV.jpg
Thông báo về việc mở lớp Phẫu thuật Nội soi Cơ bản trong Phụ khoa

Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo các cán bộ y tế công tác chuyên khoa Sản Phụ tại các bệnh viện tuyến trước, bệnh viện Từ Dũ tổ chức khai giảng lớp

PHẪU THUẬT NỘI SOI CƠ BẢN TRONG PHỤ KHOA

LogoBV.jpg
Thông báo về việc mở lớp Siêu âm Sản Phụ khoa Cơ bản

Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo các cán bộ y tế công tác chuyên khoa Siêu âm Sản Phụ tại các bệnh viện tuyến trước, bệnh viện Từ Dũ tổ chức khai giảng lớp

SIÊU ÂM SẢN PHỤ KHOA CƠ BẢN

Logotudu.jpg
Thông báo mở lớp Định hướng Chuyên khoa Phụ Sản khóa XV cho Bác sĩ đa khoa tổng quát

Nhằm giúp cho các Bác sĩ đa khoa có điều kiện nắm vững các vấn để cơ bản của phẫu thuật, thủ thuật trong lĩnh vực Sản-Phụ khoa, bệnh viện Từ Dũ tổ chức khai giảng lớp

ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN

Logotudu.jpg
Thông báo về việc mở lớp Kỹ thuật bơm Tinh trùng vào Buồng tử cung

Hiện nay việc điều trị vô sinh đang là vấn đề quan tâm chung của các đơn vị Y tế nhằm đem lại niềm hạnh phúc cho bệnh nhân. Các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản đang được triển khai tại một số cơ sở Y tế trên cả nước. Để đáp ứng nhu cầu đạo tạo cho các đơn vị Y tế trong lĩnh vực này, bệnh viện Từ Dũ tiến hành mở lớp

Logotudu.jpg
Thông báo về việc mở lớp tập huấn Cấy và rút que tránh thai Implanon.

Nhằm đáp ứng nhu cầu cập nhật kiến thức trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoặc hóa gia đình, bệnh viện Từ Dũ tiến hành mở lớp TẬP HUẤN CẤY VÀ RÚT QUE TRÁNH THAI IMPLANON

Logotudu.jpg
Thông báo về việc mở lớp Cập nhật kiến thức soi nhuộm huyết trắng.

Nhằm đáp ứng nhu cầu Cập nhật kiến thức Soi nhuộm huyết trắng, bệnh viện Từ Dũ tiến hành mở lớp

CẬP NHẬT KIẾN THỨC SOI NHUỘM HUYẾT TRẮNG

Logotudu.jpg
Thông báo về việc mở lớp Phá thai nội khoa/Tư vấn phá thai nội khoa.

Nhằm đáp ứng nhu cầu cập nhật kiến thức trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoặc hóa gia đình, bệnh viện Từ Dũ tiến hành mở lớp PHÁ THAI NỘI KHOA/TƯ VẤN PHÁ THAI NỘI KHOA

Logotudu.jpg
Thông báo về việc mở lớp Phết tế bào Cổ tử cung.

Nhằm giải quyết nâng cao vấn đề chăm sóc sức khỏe phụ nữ, và xét thấy nhu cầu đào tạo cho các kỹ thuật viên, nữ hộ sinh trong lĩnh vực này của các tỉnh, bệnh viện Từ Dũ tiến hành mở lớp PHẾT TẾ BÀO CỔ TỬ CUNG

...
45678910
...