trang-trong.jpg
OCD94K0.jpg
Thông báo tiếp nhận và xét duyệt Hồ sơ hàng hóa mới tại Nhà thuốc bệnh viện Từ Dũ năm 2018

- Từ 01/03/2018 đến 20/03/2018 (14 giờ –16 giờ từ Thứ hai đến Thứ sáu)

- Địa điểm tiếp nhận: Tại Phòng Kế toán thống kê (tầng trệt khu E)

- Thông tin liên lạc: Ds Phan Thị Khánh Châu, đt: 0908329064 hoặc CN Nguyễn Thị Thanh Loan, đt: 0918055770

 

stockvault-spilled-pills137987.jpg
Gói thầu thuốc theo tên biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (Mua sắm trực tiếp năm 2017 - Lần 2)

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

OBBPQ10.jpg
Gói thầu Thuốc theo tên generic (Mua sắm trực tiếp năm 2017 - Lần 2)

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

OCD94D0.jpg
Kết quả lựa chọn nhà cung cấp hóa chất, vật tư y tế và dụng cụ y khoa đợt 4/2017
OBBPWE0.jpg
Thông tin đấu thầu Mua sắm hóa chất, vật tư y tế và dụng cụ y khoa đợt 4 năm 2017

Thời điểm đóng thầu: đúng 08 giờ 00 phút, ngày 20  tháng 10 năm 2017.

Thời điểm mở thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 10 năm 2017 tại Hội trường Giao ban bệnh viện Từ Dũ. 

 

stockvault-pills-and-water135564.jpg
Kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu 2

- Loại hợp đồng: hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng

 

OCD94D0.jpg
Kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu 1

- Loại hợp đồng: hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.

 

16024546_OGN3960.jpg
Danh sách kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng hóa chất, vật tư y tế và dụng cụ y khoa đợt 2 năm 2016 theo hình thức mua sắm đấu thầu rộng rãi.
O6Q3CC0.jpg
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu thuốc Generic năm 2016 theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước

Danh sách nhà thầu, các sản phẩm thuốc trúng thầu

Danh sách các sản phẩm thuốc không được lựa chọn theo tên nhà thầu dự thầu

O6Q3CC0.jpg
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Quyết định số 5619/QĐ-SYT ngày 12 tháng 10 năm 2016 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm thuốc năm 2016 của bệnh viện Từ Dũ;

Căn cứ Quyết định số 374/QĐ-BVTD ngày 27 tháng 02 năm 2017 của 
Giám đốc bệnh viện Từ Dũ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị,

 

12