trang-trong.jpg
O6JTUC0.jpg
Thư mời chào giá Bình Nitơ trữ phôi

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

- Báo giá được gởi đến Phòng Vật tư - Thiết bị Y tế - Bệnh viện Từ Dũ- 284 Cống Quỳnh- Phường Phạm Ngũ Lảo- Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại:  02854042811          

- Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày 15/03/2018.

 

10191399_15361098_14462482_calendar.jpg
Thư mời chào giá Thay thế, lắp đặt Đầu dò máy siêu âm X6

- Báo giá được gởi đến Phòng Vật tư - Thiết bị Y tế - Bệnh viện Từ Dũ- 284 Cống Quỳnh- Phường Phạm Ngũ Lảo- Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại:  02854042811          

- Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày 12/03/2018.

 

O6TRVV0.jpg
Thư mời chào giá Thay thế, lắp đặt, sửa chữa Máy siêu âm Accuvix V20

- Báo giá được gởi đến Phòng Vật tư - Thiết bị Y tế - Bệnh viện Từ Dũ- 284 Cống Quỳnh- Phường Phạm Ngũ Lảo- Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại:  02854042811          

- Thời gian nhận báo giá: Đến hết ngày 12/03/2018

 

O6ZHFP0.jpg
Thư mời chào giá Thay thế, lắp đặt Đầu dò máy siêu âm R7

- Báo giá được gởi đến Phòng Vật tư - Thiết bị Y tế - Bệnh viện Từ Dũ- 284 Cống Quỳnh- Phường Phạm Ngũ Lảo- Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại:  02854042811          

- Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày 12/03/2018.

 

O6V2M90.jpg
Thư mời chào giá Thay thế, lắp đặt, sửa chữa Máy điện di Minicap

- Báo giá được gởi đến Phòng Vật tư - Thiết bị Y tế - Bệnh viện Từ Dũ- 284 Cống Quỳnh- Phường Phạm Ngũ Lảo- Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại:  02854042811          

- Thời gian nhận báo giá: Đến hết ngày 12/03/2018

 

O6JTUC0.jpg
Thư mời chào giá

10. Thời điểm đóng thầu: 07 giờ 30, ngày 07 tháng 3 năm 2018

11. Thời điểm họp tiền mở thầu: 08 giờ 30, ngày 27 tháng 02 năm 2018

12. Thời điểm mở thầu 08 giờ 30, ngày 07 tháng 3 năm 2018  

 

O6V2M90.jpg
Thư mời chào giá

Thời gian nhận báo giá: từ ngày ra thông báo đến trước ngày 12/02/2018 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

Kính mời nhà thầu quan tâm và đáp ứng yêu cầu trên đề nghị liên hệ và gửi Hồ sơ đáp ứng đến Phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Từ Dũ.

Địa chỉ liên hệ: 284 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM

 

O6JTUC0.jpg
Thư mời chào giá

Thời gian gửi báo giá: từ ngày 15/01/2018 đến ngày 17/01/2018.

Nhà thầu quan tâm và đáp ứng yêu cầu trên đề nghị liên hệ Phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Từ Dũ.

Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM.

Số điện thoại liên lạc: 08.54042811

 

O6YGAF0.jpg
Thư mời thầu Gói thầu Mua sắm thiết bị y tế năm 2017

Thời gian phát hành HSMT: từ 07 giờ 00, ngày 17 tháng 01 năm 2018 đến trước 08 giờ 00, ngày 30 tháng 01 năm 2018 (trong giờ hành chính).

- Họp tiền mở thầu: 08 giờ 00, ngày 23 tháng 01 năm 2018.

- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00, ngày 30 tháng 01 năm 2018.

 

O6YGAF0.jpg
Thư mời chào giá thay thế, lắp đặt bộ gương phản xạ cho Máy Laser YAG - Lần 3

- Báo giá được gởi đến P.Vật tư - Thiết bị Y tế - Bệnh viện Từ Dũ- 284 Cống Quỳnh- Phường Phạm Ngũ Lảo- Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại:  02854042811          

- Thời gian nhận báo giá: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/01/2018

 

1234567
...