trang-trong.jpg

11/01/2018

Thư mời thầu Gói thầu Mua sắm thiết bị y tế năm 2017

Căn cứ Quyết định số 158/QĐ-BVTD ngày 11/01/2018 của Giám đốc bệnh viện Từ Dũ về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu Mua sắm thiết bị y tế năm 2017;

1. Tên Bên mời thầu: BỆNH VIỆN TỪ DŨ

2. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế năm 2017

-  Giá gói thầu: 5,750,195,000 đồng (Năm tỷ bảy trăm năm mươi triệu một trăm chín mươi lăm ngàn đồng)

-  Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

3. Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 07 giờ 00, ngày 17 tháng 01 năm 2018 đến trước 08 giờ 00, ngày 30 tháng 01 năm 2018 (trong giờ hành chính).

- Họp tiền mở thầu: 08 giờ 00, ngày 23 tháng 01 năm 2018.

- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00, ngày 30 tháng 01 năm 2018.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Tài chính kế toán - Bệnh viện Từ Dũ: 284 Cống Quỳnh - Quận 1-Thành phố Hồ Chí Minh.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng). 

9. Bảo đảm dự thầu: 1,5% theo giá trị lô dự thầu mà nhà thầu tham dự, hình thức bảo đảm dự thầu bằng chứng thư bảo lãnh qua ngân hàng hoặc bằng séc bảo chi.

HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 30 tháng 01 năm 2018, tại Hội trường 123 Lầu 1 Khu N – Bệnh viện Từ Dũ (191 Nguyễn Thị Minh Khai – Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh).

Bệnh viện Từ Dũ kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.