trang-trong.jpg

27/02/2018

Kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 2018

Nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2018), Đảng Ủy và Ban Giám đốc bệnh viện trao tặng bánh kem cho các khoa/phòng; đồng thời tổ chức Họp mặt các cán bộ hưu trí nhằm ôn lại những kỷ niệm giữa thế hệ đi trước và thế hệ trẻ đang công tác tại bệnh viện.