trang-trong.jpg

Văn bản của bệnh viện

02

tháng 10

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Sơ yếu lý lịch viên chức
31/08/2017

Hồ sơ du lịch việc riêng
01/08/2017

Lịch sử hình thành

15

tháng 09

Qua 79 năm hình thành và phát triển, từ 1937 đến nay, với nhiều lần thay đổi tên gọi, nhưng bệnh viện Từ Dũ vẫn kiên trì thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người dân, đồng thời tiếp tục phát triển, trở thành bệnh viện sản phụ khoa đầu ngành của khu vực phía Nam

Bệnh viện Từ Dũ - Tám thập kỷ xây dựng và phát triển
03/06/2014

Những thành tựu mới đạt được trong lĩnh vực chuyên môn
28/04/2008

Các chuyên khoa

05

tháng 03

Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện

Khoa Xét nghiệm di truyền y học
18/12/2013

Phòng Công nghệ thông tin
16/02/2011

Chỉ đạo tuyến

26

tháng 08

Bệnh viện Từ Dũ là bệnh viện đầu ngành về sản Phụ Khoa được Bộ Y Tế giao nhiệm vụ giám sát và hỗ trợ cho 32 tỉnh thành phía Nam Từ Đà Nẵng đến Cà Mau.

Thay đổi hội trường giao ban cụm các tỉnh Duyên Hải Miền Trung và Tây Nguyên
29/07/2011

HN Tổng kết Đề án đào tạo cô đỡ thôn bản người dân tộc thiểu số
21/12/2010

Thư viện điện tử

19

tháng 05

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành Y tế (27/02/1955 – 27/02/2015 và ngày truyền thống thi đua yêu nước, Bộ Y tế xuất bản cuốn sách “Trang vàng y tế Việt Nam 60 năm thi đua làm theo lời Bác” nhằm giới thiệu rộng rãi trong cán bộ Ngành y tế với nhân dân, những lời căn dặn của Bác Hồ với cán bộ y tế cũng như tình cảm chân thành, sâu sắc và quyết tâm thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành; tôn vinh nhằm giáo dục truyền thống phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ y tế, khơi dậy lòng tự hào, vinh dự và trách nhiệm của người cán bộ y tế trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đăng tải Thư viện SKSS số12 của WHO
25/01/2010

Ứng dụng CNTT vào thư viện (Wireless)
15/01/2010