trang-trong.jpg

Phòng Hành chính quản trị

11

tháng 01

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 261 (gặp Duy, Đức , Ánh)        

- Thời gian từ ngày 12/1/2017 đến hết ngày 25/01/2017.

 

Thư mời chào giá thanh lý phế liệu từ công trình xây dựng cơ bản
11/01/2017

Thư mời chào giá mua 3.000 kg Clorin 70% dùng trong xử lý nước thải.
11/01/2017

Khoa Dược

28

tháng 03

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Giá gói thầu: 315.715.724.240 đồng

- Nội dung chính của gói thầu: mua sắm hóa chất phục vụ các chẩn đoán xét nghiệm, hóa chất nội kiểm và ngoại kiểm, dung dịch sát khuẩn, hóa chất phục vụ cho thụ tinh ống nghiệm, các loại test nhanh, vật tư y tế và dụng cụ y khoa.

Thông báo mời thầu Mua sắm hàng hóa thường xuyên năm 2014
25/12/2014

Thông báo kế hoạch đấu thầu Mua sắm hàng hóa thường xuyên 2014
25/12/2014